Menu

CON/2007/35

  1. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali li jirregola l-produzzjoni ta' l-istatistika Ewropea u r-rwol tas-Sistema Ewropea ta' l-Istatistika (ESS)  (CON/2007/35), ĠU C 291, 5.12.2007, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istatistiċi Ewropej (KUMM(2007) 625)