Menu

CON/2007/35

  1. Az EKB véleménye (2007. november 14.) az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2007/35), HL C 291., 2007.12.5., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete az európai statisztikáról (COM(2007) 625)