Menu

CON/2007/35

  1. Lausunto Euroopan tilastojen tuottamista ja Euroopan tilastojärjestelmän tehtävää koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2007/35), EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilastoista (KOM(2007) 625)