Menu

CON/2007/9

  1. Yttrande om en förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen  (CON/2007/9), EUT C 86, 20.4.2007, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen (KOM(2007) 76)