Menu

CON/2007/9

  1. Nuomonė dėl Reglamento dėl statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2007/9), OL C 86, 2007 4 20, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (KOM(2007) 76)