Menu

CON/2007/9

  1. Udtalelse om en forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet  (CON/2007/9), EUT C 86 af 20.4.2007, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (KOM(2007) 76)