Menu

CON/2007/9

  1. Stanovisko k nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2007/9), Úř. věst. C 86, 20. 4. 2007, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (KOM(2007) 76)