Menu

CON/2006/18

  1. Opinjoni dwar reviżjoni prinċipali tal-klassifikazzjoni ta' statistika komuni ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunita` (NACE)  (CON/2006/18), ĠU C 79, 1.4.2006, pġ. 31.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni ta' statistika ta' attivitajiet ekonomiċi Reviżjoni 2 tan-NACE, u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90, kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi ta' statistika (KUMM(2006)39)