CON/2006/13

  1. Yttrande om tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2006/13), EUT C 55, 7.3.2006, s. 63.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (KOM(2005) 539)