CON/2006/13

  1. Mnenje o časovnem okviru zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenskih potrebščin (HICP) (CON/2006/13), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 63.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede časovnega okvira zbiranja cen v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (KOM(2005) 539)