CON/2006/13

  1. Advies inzake de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen aangaande het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen  (CON/2006/13), PB C 55 van 7.3.2006, blz. 63.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de dekking in de tijd van de verzameling van prijzen in het kader van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (COM(2005) 539)