CON/2006/13

  1. Opinjoni dwar il-kopertura temporali tal-ġbir tal-prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/2006/13), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 63.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 li jitratta l-kopertura temporali tal-ġbir tal-prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (KUMM(2005) 539)