CON/2006/13

  1. Atzinums par cenu datu vākšanas periodu saskaņotā patēriņa cenu indeksa vajadzībām (CON/2006/13), OV C 55, 7.3.2006, 63. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu (COM(2005) 539)