CON/2006/13

  1. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexhez (HICP) végzett árgyűjtés időbeli lefedettségéről (CON/2006/13), HL C 55., 2006.3.7., 63. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendelet iránt (COM(2005) 539)