CON/2006/13

  1. Arvamus seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hinnateabe kogumise perioodiga (CON/2006/13), ELT C 55, 7.3.2006, lk 63.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe kogumise ajalise katvusega ühtlustatud tarbijahinnaindeksis (KOM(2005) 539)