Menu

CON/2006/12

  1. Mnenje o reviziji programa prenosa podatkov o nacionalnih računih v ESR 95 (CON/2006/12), UL C 55, 7. 3. 2006, str. 61.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o prenosu podatkov o nacionalnih računih (KOM(2005) 653)