CON/2005/49

 1. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti bank a poboček zahraničních bank (CON/2005/49), Česká republika, 30. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatečné informace

    
   Návrh opatření České národni banky o předkládáni výkazů bankami a pobočkami zahraničnich bank České národni bance