Menu

CON/2005/33

  1. Mnenje o skupnih indeksnih referenčnih obdobjih za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2005/33), UL C 254, 14. 10. 2005, str. 4.

      Dodatne informacije

       
      Uredba Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2214/96