Menu

CON/2005/33

  1. Stanovisko k spoločným referenčným obdobiam indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HISC) (CON/2005/33), Ú. v. EÚ C 254, 14. 10. 2005, s. 4.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Komisie (ES), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96