Menu

CON/2005/33

  1. Atzinums par kopējiem indeksu atsauces periodiem saskaņotajam patēriņa cenu indeksam (SPCI) (CON/2005/33), OV C 254, 14.10.2005, 4. lpp..

      Papildus informācija

       
      Projekts Komisijas Regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2214/96