Menu

CON/2005/33

  1. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP) közös bázisidőszakáról (CON/2005/33), HL C 254., 2005.10.14., 4. o.

      Kiegészítő információ

       
      A bizottság rendeletének tervezete a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK bizottsági rendelet módosításáról