Menu

CON/2005/33

  1. Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) ühise vaatlusperioodi kohta (CON/2005/33), ELT C 254, 14.10.2005, lk 4.

      Täiendav teave

       
      Eelnõu: Komisjoni määrus millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96