Menu

CON/2005/33

  1. Stanovisko ke společnému referenčnímu období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2005/33), Úř. věst. C 254, 14. 10. 2005, s. 4.

      Dodatečné informace

       
      Předloha nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96