CON/2005/31

  1. Stanovisko k zavedeniu systému priameho vykazovania v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (CON/2005/31), Belgicko, 29. 8. 2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language