CON/2005/31

  1. Lausunto suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatimista varten (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language