Menu

CON/2005/16

  1. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih povezanih podjetij (CON/2005/16), UL C 144, 14. 6. 2005, str. 14.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o strukturi in dejavnostih tujih podružnic (KOM(2005) 88)