Menu

CON/2005/16

  1. Opinia w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych jednostek zależnych  (CON/2005/16), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 14.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych (COM(2005) 88)