CON/2005/11

  1. Atzinums par statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (CON/2005/11), OV C 116, 18.5.2005, 11. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (COM(2005) 71)