CON/2005/11

  1. Γνώμη σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2005/11), EE  C 116 της 18.5.2005, σ. 11.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2005) 71)