CON/2004/14

  1. Yttrande om sammanställning och rapportering av kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns skuldsättning (CON/2004/14), EUT C 134, 12.5.2004, s. 14.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om sammanställning och rapportering av kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns skuldsättning (KOM(2003) 761)