Menu

CON/2004/14

  1. Stanovisko k zostavovaniu a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu  (CON/2004/14), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 14,