Menu

CON/2004/14

  1. Advies inzake de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld  (CON/2004/14), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 14.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld (COM(2003) 761)