CON/2004/14

  1. Nuomonė dėl ketvirčio valdžios sektoriaus skolos duomenų rengimo ir perdavimo (CON/2004/14), OL C 134, 2004 5 12, p. 14,