Menu

CON/2004/14

  1. Lausunto neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta  (CON/2004/14), EUVL C 134, 12.5.2004, s. 14.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta (COM(2003) 761)