Menu

CON/2004/14

  1. Udtalelse om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (CON/2004/14), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 14.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (KOM(2003) 761)