CON/2004/14

  1. Stanovisko k sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (CON/2004/14), Úř. věst. C 134, 12. 5. 2004, s. 14,