CON/1997/19

  1. Yttrande om konjunkturstatistik (CON/1997/19), 11.9.1997.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) rörande konjunkturstatistik (KOM(97) 313) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]