CON/1997/19

  1. Stanovisko ku krátkodobej štatistike (CON/1997/19), 11. 9. 1997,