CON/1997/19

  1. Opinia w sprawie krótkookresowych danych statystycznych (CON/1997/19), 11.9.1997,