Menu

CON/1998/15

  1. Advies betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/1998/15), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 7.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (COM(97) 725 - CNS 98/57)