Menu

CON/1998/15

  1. Opinjoni dwar id-data statistika li għandha tintuża għad-determinazzjoni ta’ l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/1998/15), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 7,