Menu

CON/1998/15

  1. Nuomonė dėl statistinių duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/1998/15), OL C 190, 1998 6 18, p. 7,