Menu

CON/1998/15

  1. Stanovisko ke statistickým údajům pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/1998/15), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 7,