CON/1997/23

  1. Yttrande om fördelningen av indirekt mätta finansförmedlingstjänster inom ramen för det Europeiska systemet för national- och regionalräkenskaper (CON/1997/23), 16.10.1997.

      Ytterligare information

       
      Utkast till rådets förordning (EG) om fördelning av indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM) inom ramen för det Europeiska systemet för national- och regionalräkenskaper (ENS) (KOM(97) 50) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]