Menu

CON/1997/23

  1. Advies betreffende de toedeling van binnen het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen indirect gemeten financiële bemiddelingsdiensten (CON/1997/23), 16.10.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp voor een Verordening (EG) Van de Raad betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) (COM(97) 50) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]