CON/1994/10

  1. Advies betreffende een communautair optreden inzake statistieken (CON/1994/10), 15.2.1995.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD BETREFFENDE DE MAATREGELEN VAN DE GEMEENSCHAP OP HET GEBIED VAN DE STATISTIEK (COM(94) 78)