CON/1994/9

  1. Udtalelse om Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CON/1994/9), 16.1.1995.

      Læs mere

       
      Udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 91/115/EØF om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (KOM(94) 452) [Begrundelsen foreligger kun på fransk]