CON/1995/1

  1. Yttrande om det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/1995/1), 31.3.1995.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) om harmoniserade konsumentprisindex (KOM(94) 674) [explanatory memorandum only available in English]