Menu

CON/1995/1

  1. Lausunto yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (YKHI) (CON/1995/1), 31.3.1995.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (KOM(94) 674) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]