CON/2004/4

  1. Yttrande om sammanställningen av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (CON/2004/4), EUT C 42, 18.2.2004, s. 23.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (KOM(2003) 789)